بن‌بست توسعه زیرساختهای ثابت: آیا 5G میتواند فرصتی برای اپراتورهای ثابت باشد؟

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

نحصار و بن بست در توسعه زیرساختهای ثابت • 5G/FWA فرصتی برای اپراتورهای ثابت یا سیار؟ • فرصت و چالش ایجاد شبکه ثابت گسترده با5GFWA