تا کی غم آن خورم که دارم یا نه / وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه / پرکن قدح باده که معلومم نیست / کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست ※برو که هَرکه نه یار مَنَست بار مَنَست※ ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 26 اسفند 1398 تعداد ویدیوها: 2 تعداد بازدید کل: 82