12 دنبال‌ کننده
24.4 هزار بازدید ویدیو

اجرای ردیف نوازی در دستگاه شور

60 بازدید 2 ماه پیش

اجرای ردیف نوازی در دستگاه شور هنرجو :پریا عباس نژاد مدرس :سرکار خانم رویا یزدان

دیگر ویدیوها

آقای میثم حسینی

125 بازدید 1 سال پیش

پیام دهقان زاده

310 بازدید 1 سال پیش

پیام دهقان زاده

196 بازدید 1 سال پیش

پیام دهقان زاده

361 بازدید 1 سال پیش

سرکار خانم سعیده بزرگ منش

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

سرکار خانم سعیده بزرگ منش

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

امین دشتی مدرس ساز دف

414 بازدید 1 سال پیش

فرهاد کاظمی مدرس فلوت کلید دار

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

امیر خلیفه مدرس ساز ویولن

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

حسین گل زرد

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

امیر حسین دادور

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی ساز سنتور

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

آشنایی با موسیقی کودک

758 بازدید 2 سال پیش

معرفی ساز ویولن

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

معرفی ساز تنبک

2.4 هزار بازدید 2 سال پیش

دونوازی تنبک

1.6 هزار بازدید 3 سال پیش

کنسرت گروه باران

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر