توشه - کلیپ های قدیم - سرور RP Masters همین چند روزه راه میفته ...

0 | 0
اشتراک گذاری

ورود به سرور به صورت وایت لیست و بعد از مصاحبه و تست اولیه خواهد بود. در حال حاضر مشغول عضوگیری برای جاب های دولتی هستیم. برای شغل های دولتی سرور اگر مایل به مصاحبه هستید در دیسکورد پیام بدید https://discord.gg/GwASZn8 https://discord.gg/BFzDsMj telegram : @tooshe7