دوره آموزشی تربیت مشاور جهت استخدام درسامانه امن یاران

1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

باتوجه به راه اندازی سامانه تلفنی امن یاران توسط شرکت کاوش فن پرشیا این شرکت در نظرداردجهت استقرار نیروهای متخصص مشاوره ،فروش و خدمات در حوزه سیستم های حفاظتی و نظارت الکترونیک اقدام به برگزاری دوره آموزشی نماید . این دوره به صورت فشرده طی یک روز برگزار و درپایان جهت اعطای گواهینامه امتحان عملی برگزار می گردد.

دیگر ویدیوها

چگونه ازخورشید برق تهیه کنیم

7.4 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر