ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
6 دنبال‌ کننده
1 هزار بازدید ویدیو
67 بازدید 1 سال پیش

اضطراب شناور به این معناست که موضوعی که از آن می‌ترسید، تهدید خاصی نیست. یکی از عواملی که باعث می‌شود اضطراب در وجود شما ماندگار بماند، ترس متقاعد کننده است. فرهمند آریاشکوه | www.Way2Alter.com

آخرین ویدیوها

معرفی مؤسسه راه تغییر

81 بازدید 1 سال پیش

مؤسسه راه تغییر | راهی برای تغییر | Way to Alter | www.Way2Alter.com

دیگر ویدیوها

67 بازدید 1 سال پیش
122 بازدید 1 سال پیش
71 بازدید 1 سال پیش
41 بازدید 1 سال پیش
95 بازدید 1 سال پیش
24 بازدید 1 سال پیش
18 بازدید 1 سال پیش
17 بازدید 1 سال پیش
37 بازدید 1 سال پیش
44 بازدید 1 سال پیش
67 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
48 بازدید 1 سال پیش
32 بازدید 1 سال پیش
55 بازدید 1 سال پیش
46 بازدید 1 سال پیش
81 بازدید 1 سال پیش
44 بازدید 1 سال پیش