486 بازدید 1 سال پیش

نخستین همایش و نمایشگاه تشکل های حاشیه شهر مشهد که در شهریور 93 برگزار گردید.

نمایش بیشتر