34 دنبال‌ کننده
62.3 هزار بازدید ویدیو
160 بازدید 1 سال پیش

وقتی موجودات زنده اجتماع و تشکل می یابند، روابط نظام مندی بین آنها پدیدار می شود و در نهایت وقتی همه موجودات زنده در یک محیط قرار می گیرند، یک سیستم بزرگتر را تشکیل می دهند که به دلیل وجود روابط قانونمند و هدفدار بین محیط و جانداران ، این مجموعه سیستم اکولوژیک یا اکوسیستم نامیده می شود.

دیگر ویدیوها

160 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
696 بازدید 1 سال پیش
62 بازدید 1 سال پیش
883 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
206 بازدید 1 سال پیش
42 بازدید 1 سال پیش
92 بازدید 1 سال پیش
559 بازدید 1 سال پیش
95 بازدید 1 سال پیش
81 بازدید 1 سال پیش
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
85 بازدید 1 سال پیش
549 بازدید 1 سال پیش
230 بازدید 1 سال پیش
470 بازدید 1 سال پیش
470 بازدید 1 سال پیش
54 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
413 بازدید 1 سال پیش
817 بازدید 1 سال پیش
85 بازدید 1 سال پیش
485 بازدید 1 سال پیش
385 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر