5.7 هزار دنبال‌ کننده
4.8 میلیون بازدید ویدیو
448 بازدید 1 هفته پیش

چشمامو باز کردم بلند شدم روی تخت اتاقی خوابیده بودم در کمد و باز کردم و لباسی رو از سر خودم برداشتم رفتم تو حموم دوش گرفتم!خیلی تعجب آوره همه جای خونه مشکی و صورتیه!باور نکردنیه!با اینکه خواب آلود بودم رفتم تو آشپز خونه در کابینت رو باز کردم ، کابینت پر از نودل هایی بود که جنی دوست داره یکی رو برداشتم اونقد گشنم شده بود که نمیدونستم کجام و اینجا چیکار میکنم!قبل از اینکه از خواب بلند بشم چیزی رو یادم نمیومد تو خونه هم کسی نبود! همونطور که در حال خوردن نودل بودم یکی در زد! از پشت در پرسیدم : کیه؟! اون شخص گفت

نمایش بیشتر