2 بازدید 3 ساعت پیش

در این ویدئو کلیپ، کارشناس رصدخانه دانشگاه زنجان با زبانی ساده و شیوا به معرفی تعدادی از ابزارهای رصدی موجود در رصدخانه دانشگاه زنجان می پردازند. ابزارهایی نظیر تلسکوپهای بازتابی، فوتومتر، ccd و فیلترهای خورشیدی.

دیگر ویدیوها

5 بازدید 1 روز پیش
26 بازدید 1 ماه پیش
50 بازدید 2 ماه پیش
36 بازدید 2 ماه پیش
19 بازدید 2 ماه پیش
31 بازدید 2 ماه پیش
20 بازدید 2 ماه پیش
43 بازدید 2 ماه پیش
76 بازدید 2 ماه پیش