45 دنبال‌ کننده
11.8 هزار بازدید ویدیو

Video 52B Losing When Good Trade Goes Bad

39 بازدید ۱ ماه پیش

مجموعه آموزشی تحلیل تکنیکال Al Brooks 2018 How to Trade Forex Price Action --> Managing Losses

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Video 52B Losing When Good Trade Goes Bad

39 بازدید ۱ ماه پیش

Video 52A Losing When Good Trade Goes Bad

22 بازدید ۱ ماه پیش

Video 51D Losing Because of Mistakes

24 بازدید ۱ ماه پیش

Video 51C Losing Because of Mistakes

11 بازدید ۱ ماه پیش

Video 51B Losing Because of Mistakes

22 بازدید ۱ ماه پیش

Video 51A Losing Because of Mistakes

25 بازدید ۱ ماه پیش

Video 50D Scalping

18 بازدید ۱ ماه پیش

Video 50C Scalping

13 بازدید ۱ ماه پیش

Video 50B Scalping

19 بازدید ۱ ماه پیش

Video 50A Scalping

19 بازدید ۱ ماه پیش

Video 49D Swing Trading Examples

19 بازدید ۱ ماه پیش

Video 49C Swing Trading Examples

29 بازدید ۱ ماه پیش

Video 49B Swing Trading Examples

18 بازدید ۱ ماه پیش

Video 49A Swing Trading Examples

34 بازدید ۱ ماه پیش

Video 48E Trading the Open

21 بازدید ۱ ماه پیش

Video 48D Trading the Open

23 بازدید ۱ ماه پیش

Video 48C Trading the Open

28 بازدید ۱ ماه پیش

Video 48B Trading the Open

44 بازدید ۱ ماه پیش

Video 48A Trading the Open

23 بازدید ۱ ماه پیش

Video 47D Trading in Trading Ranges

21 بازدید ۱ ماه پیش

Video 47C Trading in Trading Ranges

15 بازدید ۱ ماه پیش

Video 47B Trading in Trading Ranges

29 بازدید ۱ ماه پیش

Video 47A Trading in Trading Ranges

52 بازدید ۱ ماه پیش

Video 46E Trading Broad Bear Channels

22 بازدید ۱ ماه پیش

Video 46D Trading Broad Bear Channels

17 بازدید ۱ ماه پیش

Video 46C Trading Broad Bear Channels

57 بازدید ۱ ماه پیش

Video 46B Trading Broad Bear Channels

73 بازدید ۱ ماه پیش

Video 46A Trading Broad Bear Channels

36 بازدید ۱ ماه پیش

Video 45E Trading Broad Bull Channels

40 بازدید ۱ ماه پیش

Video 45D Trading Broad Bull Channels

23 بازدید ۱ ماه پیش

Video 45C Trading Broad Bull Channels

29 بازدید ۱ ماه پیش

Video 45B Trading Broad Bull Channels

26 بازدید ۱ ماه پیش

Video 45A Trading Broad Bull Channels

40 بازدید ۱ ماه پیش

Video 44D Trading Tight Bear Channels

32 بازدید ۱ ماه پیش

Video 44C Trading Tight Bear Channels

23 بازدید ۱ ماه پیش

Video 44B Trading Tight Bear Channels

40 بازدید ۱ ماه پیش

Video 44A Trading Tight Bear Channels

49 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر