در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.1هزار
  بازدید

سیدان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت-سطوح شایستگی

  30 بازدید

  تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح شایستگی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت سطوح

 • تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی-تاریخچه شایستگی ها

  32 بازدید

  تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فناوری اطلاعات بر جابجایی شغلی تاریخچه شایستگی ها تاثیر فن

 • تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل-تاثیر فناوری اطلاعات

  29 بازدید

  تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر محتوای شغل تاثیر فناوری اطلاعات تاثیر

 • تاثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد واحدهای ویژه

  6 بازدید

  تاثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد واحدهای ویژه تاثیر فناوری اطلاعات بر تمركز قدرت یا اختیار تاثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد واحدهای ویژه تاثیر فناوری اطلاعات بر تمركز قدرت یا اختیار تاثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد واحدهای ویژه تاثیر فناوری اطلاعات بر تمركز قدرت یا اختیار تاثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد واحدهای ویژه تاثیر فناوری اطلاعات بر تمركز قدرت یا اختیار تاثیرات فناوری اطلاعات بر ایجاد واحدها

 • تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش

  23 بازدید

  تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش تاثیر فناوری اطلاعات بر سلسله مراتب سازمانی تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش تاثیر فناوری اطلاعات بر سلسله مراتب سازمانی تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش تاثیر فناوری اطلاعات بر سلسله مراتب سازمانی تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش تاثیر فناوری اطلاعات بر سلسله مراتب سازمانی تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری

 • سیر تحول مدیریت منابع انسانی-تعریف شایستگی

  35 بازدید

  سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیریت منابع انسانی تعریف شایستگی سیر تحول مدیر

 • عملکردها ی مدیریت منابع انسانی-آشنایی با نقش ها

  19 بازدید

  عملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با نقش هاعملکردها ی مدیریت منابع

 • برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی-فناوری اطلاعات

  28 بازدید

  برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی فناوری اطلاعات

 • عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی

  9 بازدید

  مزایای طرح ریزی استراتژیك عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی مزایای طرح ریزی استراتژیك عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی مزایای طرح ریزی استراتژیك عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی مزایای طرح ریزی استراتژیك عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی مزایای طرح ریزی استراتژیك عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی مزایای طرح ریزی

 • الگوهای استراتژیك منابع انسانی- موانع موجود

  12 بازدید

  الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استراتژیك منابع انسانی موانع موجود الگوهای استرا

 • پیوند میان برنامه ریزی استراتژیك و منابع انسانی

  9 بازدید

  پیوند میان برنامه ریزی استراتژیك و منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی پیوند میان برنامه ریزی استراتژیك و منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی پیوند میان برنامه ریزی استراتژیك و منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی پیوند میان برنامه ریزی استراتژیك و منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی پیوند میان برنامه ریزی استراتژیك و منابع انسانی برنامه ریزی استراتژی

 • ارزیابی و مدیریت عملكرد- ارتقاء فرهنگ سازمانی

  26 بازدید

  ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ سازمانی ارزیابی و مدیریت عملكرد ارتقاء فرهنگ

 • سیستم اطلاعات منابع انسانی-توسعة مفهوم مدیریت منابع

  11 بازدید

  توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات منابع انسانی توسعة مفهوم مدیریت منابع انسانی سیستم اطلاعات

 • مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان-اهداف استراتژیك

  49 بازدید

  مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان اهداف استراتژیك مدیریت منابع انسانی و مدیریت

 • نقش های مدیریت منابع انسانی- ممتاز ترین ویژگی مدیران

  7 بازدید

  نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز ترین ویژگی مدیران نقش های مدیریت منابع انسانی ممتاز تر

 • اهداف مدیریت منابع انسانی-وظایف مدیریت منابع انسانی

  54 بازدید

  اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی اهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیر

 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی-تکامل مدیریت منابع ان

  37 بازدید

  آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل مدیریت منابع ان آشنایی با مدیریت منابع انسانی تکامل

 • تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی-آشنایی با مدیریت

  18 بازدید

  تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی آشنایی با مدیریت تاریخچه ی مدیر

 • چرخه حیات پروژه-مدیریت یكپارچگی پروژه-مدیریت پروژه

  30 بازدید

  چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی پروژه مدیریت پروژه چرخه حیات پروژه مدیریت یكپارچگی

 • تحقیقات بازاریابی-تقسیم بندی بازار-متغیرهای تقسیم بندی

  38 بازدید

  تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی تقسیم بندی بازار متغیرهای تقسیم بندی تحقیقات بازار

 • فرآیند بازاریابی-مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی

  51 بازدید

  فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی فرآیند بازاریابی مراحل كلی انجام تحقیقات

 • بهبود ارتباطات منابع انسانى-وظایف مدیریت بازاریابی

  30 بازدید

  بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت بازاریابی بهبود ارتباطات منابع انسانى وظایف مدیریت

 • پرورش زندگى شغلى-ایمنى و سلامتى روانى و جسمى

  7 بازدید

  پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى و جسمى پرورش زندگى شغلى ایمنى و سلامتى روانى

 • برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش

  94 بازدید

  برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش نظام ارزیابى عملكرد برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش نظام ارزیابى عملكرد برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش نظام ارزیابى عملكرد برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش نظام ارزیابى عملكرد برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش نظام ارزیابى عملكرد برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش نظام ارزیابى عملكرد برنامه ریز

 • خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل-اهداف مدیریت منابع

  31 بازدید

  اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل اهداف مدیریت منابع انسانى خود کنترلی؛

 • کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل-مدل امتیازات

  4 بازدید

  مدل امتیازات متوازن چیست؟ کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل مدل امتیازات متوازن چیست؟ کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل مدل امتیازات متوازن چیست؟ کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل مدل امتیازات متوازن چیست؟ کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل مدل امتیازات متوازن چیست؟ کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل مدل امتیازات متوازن چیست؟ کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC)

 • رابطه هزینه و نتیجه در کنترل-مشخصات سیستم کنترل مؤثر

  47 بازدید

  رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل مشخصات سیستم کنترل مؤثر رابطه هزینه و نتیجه در کنترل

 • طراحی سیستم کنترل-نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل

  68 بازدید

  طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل طراحی سیستم کنترل نقاط استراتژیک یا کلیدی د

 • موانع ارتباطی-ارتباطات در سازمان-کنترل زمان وقوع

  62 بازدید

  موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع ارتباطی ارتباطات در سازمان کنترل زمان وقوع موانع

 • شبکه مدیریت-ارتباطات-فرآیند ارتباط

  26 بازدید

  شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت ارتباطات فرآیند ارتباط شبکه مدیریت

 • انگیزش در عمل-الگوی اقتضایی انگیزش-سبک رهبری

  54 بازدید

  انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک رهبری انگیزش در عمل الگوی اقتضایی انگیزش سبک

 • مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی-رهبری

  22 بازدید

  مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی رهبری مدل