7.9 هزار دنبال‌ کننده
2.5 میلیون بازدید ویدیو
218 بازدید 8 ساعت پیش

مهم هست نشر کنید

بی تی اس اول بعدش هر خ..ری میخواد باشه

1.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

مـتـوـنـی ســرـچ کـنـی گـوـگـل چه کسانی دنیا را ترکاندند چـی اورد؟ ـ اـگـه کــوـر نــیسـتی مـفـهـمـیـ کــــه بــــی تـــی اســــ هــســت چــیــشــد پــمـــاــد ســـوـختــگــی بـدـم خــدـمـتـتـون؟ حتی سرچ کن چه دخترانی دنیا رو ترکاندند بازم بـــی تـــی اســـ مـــــیــــاـــرــه مــــیـــدـــونـــی چــــرا؟ چــونــدخـتــرــی نــی کــع دــنــیاــرو ــ ترکونده باـــشه :)))))

نمایش بیشتر