136 دنبال‌ کننده
2.5 میلیون بازدید ویدیو

صاف كردن سیم كلاف

21.6 هزار بازدید 3 سال پیش

طریقه صاف كردن سیم كلاف برای ساخت قفس

دیگر ویدیوها

صاف كردن سیم كلاف

21.6 هزار بازدید 3 سال پیش

قفس طرقه- قزاقستان

5.9 هزار بازدید 3 سال پیش

چگونه سهره خود را دست آموز كنید

5.2 هزار بازدید 3 سال پیش

گردش u شكل به سبك ژاپنی

430 بازدید 3 سال پیش

آموزش جوجه سهره

134.2 هزار بازدید 3 سال پیش

طریقه آموزش سهره

29.4 هزار بازدید 3 سال پیش

صدای تهییج سهره

564.6 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش نوت آواز سهره

12.6 هزار بازدید 3 سال پیش

ساخت قفس برای سهره

19.7 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش - تكنیكهای طناب كشی

31.4 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز سهره- اسپانیایی- 2017

169.3 هزار بازدید 3 سال پیش

طرقه استاد branjagan

306.9 هزار بازدید 3 سال پیش

سه اندیكاتور پركاربرد

6 هزار بازدید 3 سال پیش

روش اتو كردن شلوار

25.3 هزار بازدید 3 سال پیش

روش اتو كردن پیراهن

21.1 هزار بازدید 3 سال پیش

روش تا كردن شورت

72.5 هزار بازدید 3 سال پیش

روش تا كردن یونیفورم نظامی

1 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز طرقه - روسیه

45.1 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز طرقه چینی

20.2 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز طرقه ویتنامی

38.3 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز طرقه روسی

56.9 هزار بازدید 3 سال پیش

طریقه نظافت طرقه

26.3 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز سهره مراکشی

16.2 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز طرقه مغولی

288.6 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز طرقه افغانی

78.5 هزار بازدید 3 سال پیش

آواز سهره اسپانیایی

77.2 هزار بازدید 3 سال پیش

خیابان آرام - چارلی چاپلین (١٩١٧)

13.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر