30 دنبال‌ کننده
103.9 هزار بازدید ویدیو

آواز

155 بازدید ۲ هفته پیش

آواز

دیگر ویدیوها

آواز

155 بازدید ۲ هفته پیش

آواز

59 بازدید ۲ هفته پیش

آواز

99 بازدید ۳ هفته پیش

لری

972 بازدید ۳ هفته پیش

زمن نگارم

54 بازدید ۳ هفته پیش

لری

418 بازدید ۱ ماه پیش

ابوعطا

79 بازدید ۱ ماه پیش

نوا

35 بازدید ۱ ماه پیش

اصفهان

101 بازدید ۱ ماه پیش

شور

30 بازدید ۱ ماه پیش

تصنیف مرغ سحر

761 بازدید ۲ ماه پیش

شور

33 بازدید ۲ ماه پیش

شور

131 بازدید ۲ ماه پیش

سه گاه

522 بازدید ۲ ماه پیش

سه گاه

236 بازدید ۲ ماه پیش

فیلم

4.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آواز عباس نانکلی

718 بازدید ۲ ماه پیش

مسعود بختیاری

8.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

گل پامچال

521 بازدید ۲ ماه پیش

نوحه

1.2 هزار بازدید ۳ ماه پیش

تصنیف بهار دلکش

2.7 هزار بازدید ۳ ماه پیش

گل پامچال

311 بازدید ۳ ماه پیش

گل پامچال

589 بازدید ۳ ماه پیش

آواز

74 بازدید ۳ ماه پیش

عباس نانکلی

145 بازدید ۴ ماه پیش

سه گاه عباس نانکلی

834 بازدید ۴ ماه پیش

نوحه:

521 بازدید ۴ ماه پیش

نوحه:

594 بازدید ۴ ماه پیش

لری

1.1 هزار بازدید ۶ ماه پیش

عباس نانکلی

37 بازدید ۶ ماه پیش

لری

2.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش

بهار دلکش

1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

لری

2.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

آواز

1.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

لری عباس نانکلی

1.7 هزار بازدید ۷ ماه پیش

عباس نانکلی

463 بازدید ۷ ماه پیش

تصنیف لری عباس نانکلی

1.4 هزار بازدید ۷ ماه پیش

آواز عباس نانکلی

210 بازدید ۹ ماه پیش

آواز عباس نانکلی

800 بازدید ۱۰ ماه پیش

آواز

162 بازدید ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر