3 دنبال‌ کننده
4.9 هزار بازدید ویدیو

قران کتاب چیست 9

588 بازدید 4 ماه پیش

کرونا با بلایا فرق دارد، چون بر عکس دیگر بلایا همۀ را گرفتار کرده، امکان فرار از آن نیست، اگر رعایت بهداشت نشود، مبتلا می‎کند، چون امکان قطع ارتباط مردم با هم بواسطه تهیّه مایحتاج، نیست ،مومنان آنرا از غضب خدا میدانند لذا بیشتر میترسند؛ ،با رعایت بهداشت و دعا و نیایش کمتر مبتلا میشوند،و بی‎ ایمانان انرا به اذن خدا نمی دانند و بهداشت را رعایت نمیکنند و بیشتر مبتلا میشوند، کرونا رحمتش بر مؤمن است با کمک مؤمنانه و عذابش بر گافران است.

آخرین ویدیوها

کرونا عذاب یا رحمت خداست

قران کتاب چیست 9

588 بازدید 3 ماه پیش

کرونا با بلایا فرق دارد، چون بر عکس دیگر بلایا همۀ را گرفتار کرده، امکان فرار از آن نیست، اگر رعایت بهداشت نشود، مبتلا می‎کند، چون امکان قطع ارتباط مردم با هم بواسطه تهیّه مایحتاج، نیست ،مومنان آنرا از غضب خدا میدانند لذا بیشتر میترسند؛ ،با رعایت بهداشت و دعا و نیایش کمتر مبتلا میشوند،و بی‎ ایمانان انرا به اذن خدا نمی دانند و بهداشت را رعایت نمیکنند و بیشتر مبتلا میشوند، کرونا رحمتش بر مؤمن است با کمک مؤمنانه و عذابش بر گافران است.

دیگر ویدیوها

قران کتاب چیست 9

588 بازدید 4 ماه پیش

قرآن کتاب چیست8

117 بازدید 8 ماه پیش

قران کتاب چیست 7

90 بازدید 1 سال پیش

قران کتاب چیست 6

71 بازدید 1 سال پیش

نزول قران برای چیست؟

76 بازدید 1 سال پیش

قرآن کتاب چیست 5

149 بازدید 1 سال پیش

قرآن کتاب چیست 4

412 بازدید 1 سال پیش

قرآن کتاب چیست 3

218 بازدید 1 سال پیش

قرآن کتاب چیست 3

316 بازدید 1 سال پیش

قرآن کتاب چیست 2

599 بازدید 1 سال پیش

قرآن کتاب چیست 1

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر