2 دنبال‌ کننده
608 بازدید ویدیو

پدیدار شناسی-Phenomenologe

482 بازدید 1 سال پیش

به بیان ساده و کوتاه، پدیدارشناسی فلسفه است که به بررسی ماهیت یا ذات پدیده ها می پردازد.آن چه وجه مشترک رهیافت‌های پدیدار شناختی و پدیدارنگاری است تمرکز مشترک بر کاوش در این باره است که انسان ها چگونه به تجربه های خود معنا بخشیده و آنها ( معنای مشترک آن تجربه ها) را هم به طوری فردی هم به شکل جمعی به آگاهی تبدیل می کنند.

دیگر ویدیوها