146 دنبال‌ کننده
37.8 هزار بازدید ویدیو
270 بازدید 1 سال پیش

دانش فني دهم برق پودمان ٤ جريان متناوب

كليد زبانه اي

217 بازدید 1 سال پیش

هنرستان رابر پايه ١١ برق كارگاه سيم پيچي پودمان يك كليد زبانه اي يا سلكتوري

دیگر ویدیوها

60 بازدید 11 ماه پیش
85 بازدید 1 سال پیش
45 بازدید 1 سال پیش
64 بازدید 1 سال پیش
79 بازدید 1 سال پیش
70 بازدید 1 سال پیش
60 بازدید 1 سال پیش
63 بازدید 1 سال پیش
62 بازدید 1 سال پیش
55 بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 1 سال پیش
159 بازدید 1 سال پیش
217 بازدید 1 سال پیش
119 بازدید 1 سال پیش
51 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر