1.8 هزار دنبال‌ کننده
936.1 هزار بازدید ویدیو

Abdi media group With journalistic approach, apart from any political parties, in quest of reality and in consideration of national interests. Some of projects are produced in business propose and by organizations order. ================ گروه رسانه ای عبدی با نگاهی ژورنالیستی بدور از تفکرات حزبی و جناحی به دنبال حقیقت و واقعیت ها در جهت منافع ملی برخی آثار صرفا تجاری است و به سفارش سازمانها تولید میشود

اطلاعات کانال

این کانال رسمی به درخواست عبدی مدیا ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 25 آبان 1396 تعداد ویدیوها: 242 تعداد بازدید کل: 936.1 هزار