24 دنبال‌ کننده
29.1 هزار بازدید ویدیو

نسیم دانش

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

کاری از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

دیگر ویدیوها

نسیم دانش

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش

تیزر جشنواره آب و خاک

409 بازدید 5 سال پیش

انیمیشن نوآوری و شکوفایی

523 بازدید 5 سال پیش

کاوشگر دریایی خلیج فارس

913 بازدید 5 سال پیش

دیرین دیرین علمی ۴

1.9 هزار بازدید 5 سال پیش

دیرین دیرین علمی ۳

1.6 هزار بازدید 5 سال پیش

دیرین دیرین علمی ۲

1 هزار بازدید 5 سال پیش

دیرین دیرین علمی ۱

1.5 هزار بازدید 5 سال پیش

اشنایی با شرکتهای دانش بنیان

2.8 هزار بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 43)

183 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 42)

118 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 41)

128 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 40)

117 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 39)

97 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 38)

167 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 37)

132 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 36)

123 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 35)

140 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 34)

197 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 33)

100 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 32)

356 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 31)

89 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 30)

70 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 29)

103 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 28)

94 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 27)

124 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 26)

90 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 25)

68 بازدید 5 سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 24)

112 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر