20 دنبال‌ کننده
25.7 هزار بازدید ویدیو

نسیم دانش

1.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

کاری از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

دیگر ویدیوها

نسیم دانش

1.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

تیزر جشنواره آب و خاک

389 نمایش ۴ سال پیش

کاوشگر دریایی خلیج فارس

791 نمایش ۴ سال پیش

دیرین دیرین علمی ۴

1.7 هزار نمایش ۴ سال پیش

دیرین دیرین علمی ۳

1.6 هزار نمایش ۴ سال پیش

دیرین دیرین علمی ۲

1 هزار نمایش ۴ سال پیش

دیرین دیرین علمی ۱

1.4 هزار نمایش ۴ سال پیش

اشنایی با شرکتهای دانش بنیان

2.2 هزار نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 43)

159 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 42)

98 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 41)

106 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 40)

101 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 39)

83 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 38)

145 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 37)

105 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 36)

115 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 35)

119 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 34)

182 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 33)

61 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 32)

346 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 31)

81 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 30)

59 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 29)

73 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 28)

67 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 27)

92 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 26)

75 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 25)

49 نمایش ۴ سال پیش

ژورنالیسم علمی (قسمت 24)

63 نمایش ۴ سال پیش
نمایش بیشتر