14 دنبال‌ کننده
37.8 هزار بازدید ویدیو
339 بازدید 1 سال پیش

فرود من با Airbus 300-B1 در فرودگاه مشهد . دیدن کابین متفاوت و جالب این هواپیما خالی از لطف نیست.

دیگر ویدیوها

339 بازدید 1 سال پیش
353 بازدید 2 سال پیش
505 بازدید 2 سال پیش
885 بازدید 2 سال پیش
183 بازدید 2 سال پیش
450 بازدید 2 سال پیش
210 بازدید 2 سال پیش
673 بازدید 2 سال پیش
285 بازدید 2 سال پیش
686 بازدید 2 سال پیش
445 بازدید 2 سال پیش
94 بازدید 2 سال پیش
896 بازدید 2 سال پیش
491 بازدید 2 سال پیش
149 بازدید 2 سال پیش
112 بازدید 2 سال پیش
94 بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
844 بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
4.8 هزار بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
823 بازدید 3 سال پیش
743 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر