319 بازدید 8 ماه پیش

(قدم به قدم تا فرزانگی) توضیحات استاد سینایی در جلسه اول # در مباحث اسلامی مهمترین مساله و رکن شخصیتی یک انسان توحید است. و اگر کسی به توحید با همه مراتبی که دارد دست پیدا کند مهمترین نعمت فردی را به دست آورده. # مهمترین نعمت برای یک جامعه اتحاد و یکپارچگی است. همبستگی یک ملت و جمعیت و امت مهمترین رکن و حفظ کننده آن جمعیت است. # اسلام عزیز به ما آموخته که بزرگترین نعمت اجتماعی اتحاد و یکپارچگی مردمان و اقوام و مللی است که در یک مجموعه در کنار هم زندگی می کنند.