380 دنبال‌ کننده
1.3 میلیون بازدید ویدیو
26.7 هزار بازدید 3 سال پیش

https://www.orbitalatk.com/defense-systems/small-caliber-systems/30-20mmx173mm/docs/30-20x173_Fact_Sheet.pdf

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
755 بازدید 3 سال پیش
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
701 بازدید 3 سال پیش
351 بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
610 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
138 بازدید 3 سال پیش
379 بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر