31 دنبال‌ کننده
6.2 هزار بازدید ویدیو
25 بازدید 1 هفته پیش

جون دل با تصفیه آب صنعتی https://abpaksazan.com/blog/​ یکی از روش‌های گندزدایی، استفاده از گاز ازن می‌باشد. ازن در تصفیه فاضلاب به منظور مهار بو در تصفیه پیشرفته فاضلاب جهت حذف مواد آلي مقاوم (بجای فرایند جذب سطحی کربن) استفاده شود. ازن یک گاز ناپایدار می‌باشد و هنگامی که اکسیژن مولکولی به اکسیژن اتمی شکسته می‌شود. تولید می‌گردد. ازن را می‌توان از طریق الکترولیز، واکنش فتوشیمیایی یا واکنش رادیوشیمیایی (توسط تخلیه الکتریکی تولید نمود. تخلیه الکتریکی مؤثرترین روش تولید ازن در تصفیه اب صنعتی می‌باشد. پروسه

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

25 بازدید 1 هفته پیش
9 بازدید 4 هفته پیش
15 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
22 بازدید 2 ماه پیش
11 بازدید 2 ماه پیش
32 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
26 بازدید 2 ماه پیش
2 بازدید 2 ماه پیش
14 بازدید 3 ماه پیش
14 بازدید 3 ماه پیش
10 بازدید 3 ماه پیش
35 بازدید 3 ماه پیش
1 بازدید 3 ماه پیش
23 بازدید 3 ماه پیش
16 بازدید 3 ماه پیش
13 بازدید 3 ماه پیش
39 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر