4 دنبال‌ کننده
4.1 میلیون بازدید ویدیو
21 هزار بازدید 10 ماه پیش

هیچ چیز سامان ندارد! همه انسان ها در یک خواب زمستانی فرو رفته اند. چه اتفاقی افتاده است؟ شما عضو واحد 13 هستید. تمام تلاش خود را به کار برده و برای زنده ماندن با دشمنان خود مبارزه کنید. زامبی ها را نابود کرده و امتیازات متعددی را جمع آوری کنید. آیا می توانید دشمنان را به چالش کشانده و آن ها را نابود کنید؟ خودتان امتحان کنید. لازم به ذکر است که برای نابودی دشمنان سلاح های قدرتمندی در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

دیگر ویدیوها

21 هزار بازدید 10 ماه پیش
7.5 هزار بازدید 1 سال پیش
143 هزار بازدید 1 سال پیش
15.9 هزار بازدید 1 سال پیش
31.8 هزار بازدید 1 سال پیش
270.4 هزار بازدید 1 سال پیش
450.8 هزار بازدید 1 سال پیش
8.2 هزار بازدید 2 سال پیش
11.3 هزار بازدید 2 سال پیش
21.8 هزار بازدید 2 سال پیش
446.7 هزار بازدید 2 سال پیش
16.8 هزار بازدید 2 سال پیش
246 هزار بازدید 2 سال پیش
13.9 هزار بازدید 2 سال پیش
323.9 هزار بازدید 2 سال پیش
8.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
567.6 هزار بازدید 3 سال پیش
815.6 هزار بازدید 3 سال پیش
235.9 هزار بازدید 3 سال پیش