14 دنبال‌ کننده
80.2 هزار بازدید ویدیو
793 بازدید 2 سال پیش

شمشه ماله دستی از تجهیزاتی است که برای کفسازی نهایی در پروژه های کفسازی استفاده می شود. هنگامی که شما یک سطح را بتن‌ریزی کردید برای اینکه بتوانید از ماله‌های موتوری استفاده کنید، ابتدا باید با شمشه ماله دستی سطح بتن را صاف کنید. https://abzarino.com/product/bull-float/

دیگر ویدیوها

793 بازدید 2 سال پیش
451 بازدید 2 سال پیش
179 بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
2.4 هزار بازدید 2 سال پیش
345 بازدید 2 سال پیش
142 بازدید 2 سال پیش
219 بازدید 2 سال پیش
98 بازدید 2 سال پیش
64 بازدید 2 سال پیش
98 بازدید 2 سال پیش
516 بازدید 2 سال پیش
330 بازدید 2 سال پیش
220 بازدید 2 سال پیش
174 بازدید 2 سال پیش
287 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
409 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
767 بازدید 2 سال پیش
318 بازدید 2 سال پیش
4 هزار بازدید 3 سال پیش
5.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4.9 هزار بازدید 3 سال پیش