فراخوان مقاله بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن ACI

90 بازدید ۲ ماه پیش

فراخوان مقاله بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن ACI - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب) ۴ و ۵ دی ماه سال ۱۳۹۸ مصادف با سالروز زلزله بم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال مقاله به وب سایت انجمن بین المللی بتن ACI مراجعه نمایید. ------- www.aciiranchapter.org