3 بازدید 2 روز پیش

وبینار آموزشی مسابقه راه حل های بتنی - بیست و چهارمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن ACI و کفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن

دیگر ویدیوها

18 بازدید 1 سال پیش