50 دنبال‌ کننده
107.3 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

درسنامه‌ی جدول تناوبی

13 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست ۶ بخش 2

10 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست ۶ بخش ۱

15 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست 5

19 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست 4

21 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست 3

19 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست 2

17 بازدید ۲ روز پیش

جدول تناوبی تست 1

18 بازدید ۲ روز پیش

درسنامه‌ی لایه‌ی ظرفیت

11 بازدید ۲ روز پیش

درسنامه ی قانون آفبا

11 بازدید ۲ روز پیش

درسنامه‌ی عدد کوانتومی

22 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 13

5 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 12

12 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 11

14 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 10

4 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 9

5 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 8

5 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 7

3 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 6

8 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 5

12 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 4

3 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 3

8 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 2

4 بازدید ۲ روز پیش

آفبا تست 1

4 بازدید ۲ روز پیش

درسنامه‌ی استوکیومتری

11 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 12

18 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 11

20 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 10

10 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 9

7 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 8

8 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 7

3 بازدید ۲ روز پیش

استوکیومتری تست 6

7 بازدید ۳ روز پیش

استوکیومتری تست 5

13 بازدید ۳ روز پیش

استوکیومتری تست 4

10 بازدید ۳ روز پیش

استوکیومتری تست 3

4 بازدید ۳ روز پیش

استوکیومتری تست 2

22 بازدید ۳ روز پیش

استوکیومتری تست 1

10 بازدید ۳ روز پیش

درسنامه‌ی ایزوتوپ

19 بازدید ۳ روز پیش
نمایش بیشتر