در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 15.6هزار
  بازدید

dr kalhor

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 15.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • مدلسازی آلودگی هوا، توربولانس (www.aermod.ir)

  92 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، تهیه پکیج های آموزشی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • نمونه برداری دودکش قسمت 5 (www.aermod.ir)

  35 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، نمونه برداری، کنترل و مشاوره تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، استانداردها 2 (www.aermod.ir)

  54 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت و تهیه پکیج های آموزش تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، استانداردها (www.aermod.ir)

  58 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت و تهیه پکیجهای آموزشی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، مدل جعبه ی (www.aermod.ir)

  62 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت و تهیه پکیج های آموزشی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا ،هواشناسی قسمت 5 (دکتر مصطفی کلهر)

  90 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، نمونه برداری و مشاوره تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، زبری سطح (دکتر مصطفی کلهر)

  77 بازدید

  جهت مشاوره تخصصی و آموزش مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، کار با تجهیزات و کنترل و غیره تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، هواشناسی قسمت 4(دکتر مصطفی کلهر)

  28 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی و مشاوره تخصصی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597-وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، پلوم گوس 2 (دکتر مصطفی کلهر)

  81 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا و مدلسازی آلودگی صوتی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا، پلوم گوس 1 (دکتر مصطفی کلهر)

  46 بازدید

  جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت و تهیه پکیج های کامل آموزشی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381/09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • هواشناسی آلودگی هوا قسمت چهارم (دکتر مصطفی کلهر)

  61 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل آموزش مدلسازی آلودگی هوا و مدلسازی آلودگی صوتی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • هواشناسی مدلسازی آلودگی هوا قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

  89 بازدید

  آموزش مدلسازی آلودگی هوا و مدلسازی آلودگی صوتی. جهت تهیه پکیج های آموزشی تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • هواشناسی آلودگی هوا (دکتر مصطفی کلهر)

  243 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir, http://www.enve.ir

 • نمونه برداری از دودکش قسمت سوم (دکتر مصطفی کلهر)

  57 بازدید

  جهت تهیه پکیج های آموزشی کامل مدلسازی آلودگی هوا و صوت، کنترل و نمونه برداری تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا calpuff قسمت پنجم (دکتر مصطفی کلهر)

  46 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا HEM قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

  41 بازدید

  ارزیابی ریسک آلاینده های سمی هوا HEM. جهت تهیه پکیج های آموزشی کامل مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا HYSPLIT (دکتر مصطفی کلهر) قسمت پنجم

  162 بازدید

  قسمت چهارم از آموزش HYSPLIT. جهت تهیه پکیج های کامل آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا CMB (دکتر مصطفی کلهر)

  163 بازدید

  آموزش سهم بندی آلودگی هوا با cmb. جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا IAQX قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

  233 بازدید

  مدلسازی آلودگی هوای محیطهای بسته iaqx. جهت تهیه پکیج های کامل آموزشی تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت htpp://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • منشایابی آلودگی هوا HYSPLIT (قسمت چهارم)

  64 بازدید

  آموزش مدل HYSPLIT قسمت چهارم. جهت تهیه پکیج های آموزشی تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا محیط بسته IAQX (دکتر مصطفی کلهر)

  122 بازدید

  مدلسازی کیفیت هوا محیط بسته indoor air quality. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا calpuff (دکتر مصطفی کلهر) قسمت دوم

  441 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا hysplit قسمت سوم (دکتر مصطفی کلهر)

  57 بازدید

  اجرای نرم افزار hysplit روی سیستم عامل ویندوز. جهت تهیه پکیج های کامل آموزشی مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • کنترل آلودگی هوا EGR (دکتر مصطفی کلهر)

  182 بازدید

  در این ویدئو در خصوص سیستم کنترل آلودگی هوا EGR صحبت شده است. جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.enve.ir , http://www.aermod.ir

 • منابع متحرک آلودگی هوا (www.aermod.ir) قسمت سوم

  81 بازدید

  قسمت سوم از فیلم مستند آلودگی خودروها. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. جهت آموزش مدلسازی آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • منابع متحرک آلودگی هوا (www.aermod.ir) قسمت دوم

  182 بازدید

  در این ویدئو به تفصیل در خصوص آلودگی خودروها توضیح داده شده است. جهت تهیه پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی هوا تماس حاصل فرمایید.دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • منابع متحرک آلودگی هوا (www.aermod.ir) قسمت اول

  184 بازدید

  در این ویدئو در خصوص آلودگی خودروها و بخصوص ذرات معلق به طور کامل در سه قسمت توضیح داده شده است. جهت ملاحظه پکیج های آموزشی مدلسازی آلودگی صوتی و هوا با ما در تماس باشید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.enve.ir و http://www.aermod.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا Hysplit قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

  62 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • کنترل آلودگی هوا، طراحی بگ فیلتر (دکتر مصطفی کلهر)

  145 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.enve.ir , http://www.aermod.ir

 • مدلسازی آلودگی هوا HEM (دکتر مصطفی کلهر)

  159 بازدید

  مدل ارزیابی ریسک و میزان مواجهه HEM. جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا، کنترل و نمونه برداری تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • کنترل آلودگی هوا، کاتالیست سه راهه (دکتر مصطفی کلهر)

  52 بازدید

  جهت تهیه پکیج های کامل مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا و صوت تماس حاصل فرمایید. دکتر مصطفی کلهر. شرکت هوای پاک اندیشان. 88939381-09126826597- وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir

 • کنترل آلودگی هوا، اسکرابر و بگ فیلتر (دکتر مصطفی کلهر)

  79 بازدید

  ترکیب اسکرابر پیشرفته و بگ فیلتر. جهت تهیه پکیج های کامل آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، کنترل آلودگی هوا، نمونه برداری آلودگی هوا تماس حاصل فرمایید. شرکت هوای پاک اندیشان. دکتر مصطفی کلهر. 88939381- 09126826597 وبسایت http://www.aermod.ir , http://www.enve.ir