6 بازدید 4 روز پیش

افتتاح مرکز آموزش مشترک ایساکو و آموزشکده فنی وحرفه ای بندر انزلی(شهید خدادادی) به وسیله نماینده محترم مردم شریف بندرانزلی آقای دکتراحمد دنیا مالی آغاز و پس از بازدید میدانی از کارگاه ها و آزمایشگاه های مرکز شهید خدادادی بندر انزلی این مراسم به پایان رسید .