3 دنبال‌ کننده
3.2 هزار بازدید ویدیو

آشنایی با ابزارهای مالی

82 بازدید ۴ ماه پیش

محمد جلیلی ،مشاور مدلسازی مالی فناوری staracademy.ir

دیگر ویدیوها

آشنایی با ابزارهای مالی

82 بازدید ۴ ماه پیش

دیجیتال مارکتینگ

74 بازدید ۴ ماه پیش

متدولوژی Lean Startup

127 بازدید ۴ ماه پیش

توسعه فردی و توسعه تیمی

85 بازدید ۴ ماه پیش

فن بیان و مذاکره

247 بازدید ۴ ماه پیش

اعتبارسنجی ایده

92 بازدید ۴ ماه پیش

JTBD

83 بازدید ۴ ماه پیش

شروع کسب و کار

96 بازدید ۴ ماه پیش

نکات راه اندازی استارتاپ

172 بازدید ۴ ماه پیش

آموزش

108 بازدید ۴ ماه پیش

آموزش

58 بازدید ۴ ماه پیش

آموزش

87 بازدید ۵ ماه پیش

ویژگی های دوره آموزشی

78 بازدید ۵ ماه پیش

کارآفرینی

97 بازدید ۵ ماه پیش

فروش

59 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

108 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

60 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

93 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

73 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

90 بازدید ۵ ماه پیش

اهمیت آموزش

85 بازدید ۵ ماه پیش

مسائل مالی

62 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

84 بازدید ۵ ماه پیش

ویژگی های دوره آموزشی

76 بازدید ۵ ماه پیش

آموزش

69 بازدید ۵ ماه پیش

اهمیت آموزش

64 بازدید ۵ ماه پیش

بازاریابی محتوا

161 بازدید ۵ ماه پیش
نمایش بیشتر