اطلاعات کانال

این کانال به درخواست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 31 فروردین 1399 تعداد ویدیوها: 3 تعداد بازدید کل: 244