44 دنبال‌ کننده
63 هزار بازدید ویدیو

دستگاه تیرچه صنعتی

244 بازدید 1 سال پیش

دستگاه خرپای تیرچه صنعتی شرکت افرندصنعت با قابلیت تولید خرپای تیرچه صنعتی تا میلگرد 16 و ارتفاع 10-35 سانتی متر به صورت اتوماتیک بدون محدودیت

دیگر ویدیوها

دستگاه تیرچه صنعتی

244 بازدید 1 سال پیش

دستگاه خرپای تیرچه صنعتی

1.9 هزار بازدید 3 سال پیش

قیمت دستگاه تیرچه صنعتی

8.8 هزار بازدید 3 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

1.6 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه خرپای تیرچه صنعتی

7.1 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه خرپای تیرچه صنعتی

3 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

554 بازدید 4 سال پیش

سازنده دستگاه تیرچه صنعتی

1.9 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

1 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

564 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

691 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

712 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

1.6 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

416 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

688 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

727 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

635 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

248 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

1 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه

219 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

3.7 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه خرپای تیرچه

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

871 بازدید 4 سال پیش

دستگاه خرپای تیرچه

860 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

732 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

937 بازدید 4 سال پیش

تیرچه صنعتی

676 بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

2 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تیرچه صنعتی

1.8 هزار بازدید 4 سال پیش

دستگاه تولید تیرچه

2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر