145 دنبال‌ کننده
426.5 هزار بازدید ویدیو

غربزدگی

53 بازدید 1 ماه پیش

بحران هویت و خودبیگانگی گریبان بسیاری از مردم را گرفته است. آیا ریشه غربزدگی در عدم خودباوری نهفته است؟

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

غربزدگی

53 بازدید 1 ماه پیش

استعمار اندیشه

22 بازدید 1 ماه پیش

تلفن همراه

47 بازدید 1 ماه پیش

مادر بدی هستم

89 بازدید 2 ماه پیش

افکار منفی

38 بازدید 2 ماه پیش

ترس ها

89 بازدید 2 ماه پیش

اختلافات زناشویی

98 بازدید 2 ماه پیش

اصلاح زناشویی

393 بازدید 2 ماه پیش

روابط زتاشویی

176 بازدید 2 ماه پیش

محبت زناشویی

191 بازدید 2 ماه پیش

اعتماد به‌نفس

84 بازدید 2 ماه پیش

خیانت زناشویی

489 بازدید 2 ماه پیش

کنترل شوهر

169 بازدید 2 ماه پیش

مادر من

216 بازدید 2 ماه پیش

حسرت گذشته

76 بازدید 2 ماه پیش

شکست خوردی؟

21 بازدید 2 ماه پیش

تشکر بلدی؟

30 بازدید 2 ماه پیش

مشکلات زندگی

44 بازدید 2 ماه پیش

سه قدم تا آرامش

125 بازدید 2 ماه پیش

زن زندگی

215 بازدید 2 ماه پیش

مردسالاری

51 بازدید 2 ماه پیش

انرژی مثبت

107 بازدید 2 ماه پیش

نقاب چهره

54 بازدید 2 ماه پیش

ایرادگیری از همسر

74 بازدید 2 ماه پیش

تنگ‌نظری

42 بازدید 2 ماه پیش

مقصر تویی

53 بازدید 3 ماه پیش

زورگویی شوهر؟

131 بازدید 3 ماه پیش

تحمل

43 بازدید 3 ماه پیش

شوهرم مقصر است

60 بازدید 4 ماه پیش

اختلافات زناشویی

335 بازدید 7 ماه پیش

از همه بهترم

77 بازدید 7 ماه پیش

خرد

49 بازدید 7 ماه پیش

تعصب

61 بازدید 7 ماه پیش

توقع بی‌جا

109 بازدید 7 ماه پیش

قدرت خدا

548 بازدید 7 ماه پیش

تعصبات زناشویی

167 بازدید 7 ماه پیش

تقصیر خودمه

29 بازدید 7 ماه پیش

خانواده سالم

89 بازدید 8 ماه پیش

آسیب‌های خانواده

59 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر