در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 414
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 2.6میلیون
  بازدید

ایستگاه حکمت Wisdom Station مَحطَّةُ الحِکمَة

سلام خوش آمدید Hello, Welcome السَّلام علَیکم اَهلَاً محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی Products Rational, religious, political, Criticism, cinema المنتجات العقلیة والمذهبیة والسیاسیة

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سلام خوش آمدید Hello, Welcome السَّلام علَیکم اَهلَاً محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی Products Rational, religious, political, Criticism, cinema المنتجات العقلیة والمذهبیة والسیاسیة

 • 414
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 2.6میلیون
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • 110

  29 بازدید

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 • 110

  25 بازدید

  66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

 • دانلود کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین

  117 بازدید

  سلام / دریافت آخرین نسخه بروز شده کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین در این نشانی: http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397 / دریافت مجموعه فیلم «چهارده گام تا خداشناسی، و تأثیر آن بر تصحیح باورها و جهان بینی شما: http://esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. مشاهدهٔ مطالب دیگر کانال اثبات وجود خدا در پیام رسان ایتا و غیره: http://eitaa.com/esbatekhodavand

 • فیلم تبلیغاتی خدا در قرآن - God in the Quran - معرفة الله فی القرآن

  84 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 036 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  60 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 035 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  30 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 034 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  35 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 033 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  34 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 032 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  24 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavan

 • 031 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  80 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavan

 • 028 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  68 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / بارگذاری قسمت‍های جدید: هر شنبه، ۳ و ۵ شنبه / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + دیدن قسمت های قبلی و دریافت این مجموعه فیلم در یک قسمت: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده نمایید. دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavan

 • 030 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  19 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / هر هفته، چندین فیلم جدید. / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده و جهت دیدن قسمت های بعدی برنامه ریزی بلندمدت کنید / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + قسمت های قبلی: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات خدا ناباوران: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 029 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  19 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / هر هفته، چندین فیلم جدید. / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده و جهت دیدن قسمت های بعدی برنامه ریزی بلندمدت کنید / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + قسمت های قبلی: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات خدا ناباوران: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 027 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  38 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / هر هفته، چندین فیلم جدید. / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده و جهت دیدن قسمت های بعدی برنامه ریزی بلندمدت کنید / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + قسمت های قبلی: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات خدا ناباوران: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 026 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  64 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / هر هفته، چندین فیلم جدید. / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده و جهت دیدن قسمت های بعدی برنامه ریزی بلندمدت کنید / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + قسمت های قبلی: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات خدا ناباوران: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • 025 - خدا در قرآن / God in the Quran / معرفة الله فی القرآن

  97 بازدید

  سلام / چهارده گام تا خداشناسی / گام اول: خلقت (عمومی) / هر هفته، چندین فیلم جدید. / به علت به هم پیوستگی موضوعات، این مجموعه فیلم را از شمارهٔ ۱ مشاهده و جهت دیدن قسمت های بعدی برنامه ریزی بلندمدت کنید / تأثیر این مجموعه فیلم در جهان بینی شما + قسمت های قبلی: esbatekhodavand.blogsky.com/1300 دریافت کتاب اثبات وجود خدا از گمان تا یقین حاوی پاسخ کانال اثبات وجود خدا به سؤالات خدا ناباوران: esbatekhodavand.blogsky.com/1397 مشاهدهٔ مطالب دیگر در پیام رسان ایتا و غیره: eitaa.com/esbatekhodavand

 • ق1- بیانیه گام دوم انقلاب؛ ورود به مرحله دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

  114 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامية

 • ق2- بیانیه گام دوم انقلاب؛ پیروزی انقلاب اسلامی، آغازگر عصر جدید عالم

  98 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق3- بیانیه گام دوم انقلاب؛ شعارهای جهانی، فطری و همیشه زنده ی انقلاب اسلامی

  57 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق4- بیانیه گام دوم انقلاب؛ دفاع ابدی ازنظریه ی نظام انقلابی

  48 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق5- بیانیه گام دوم انقلاب؛ جمهوری اسلامی و فاصله ی میان بایدها و واقعیت ها

  70 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق6- بیانیه گام دوم انقلاب؛ انقلاب اسلامی؛ مایه ی سربلندی ایران و ایرانی

  297 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق7- بیانیه گام دوم انقلاب؛ برای گام های استوار آینده، باید گذشته را درست شناخت

  99 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق15- بیانیه گام دوم انقلاب؛ ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم از برکات بزرگ انقلاب

  96 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق8- بیانیه گام دوم انقلاب؛ آغاز انقلاب و نظام اسلامی از نقطه ی صفر

  70 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق9- بیانیه گام دوم انقلاب؛ تقابل دوگانه ی اسلام و استکبار، پدیده ی جهان معاصر

  79 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق10- بیانیه گام دوم انقلاب؛ مدیریت جهادی و ما می توانیم سبب پیشرفت در همه امور

  67 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق11- بیانیه گام دوم انقلاب؛ برکات بزرگ انقلاب اسلامی در نگاهی کوتاه

  111 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق12- بیانیه گام دوم انقلاب؛ ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی از برکات بزرگ انقلاب

  64 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق13- بیانیه گام دوم انقلاب؛ پیشرفت کشور در علم، فناوری، ایجاد زیرساخت های حیاتی

  80 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق14- بیانیه گام دوم انقلاب؛ مسابقه مردمی در خدمت رسانی از برکات بزرگ انقلاب

  62 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة

 • ق16- بیانیه گام دوم انقلاب؛ عدالت در تقسیم امکانات عمومی، از برکات بزرگ انقلاب

  91 بازدید

  به نام خدا، دریافت این فیلم به صورت کامل و Full HD در این نشانی https://www.aparat.com/v/cCxbA یا جستجوی عبارت: بیانیه گام دوم انقلاب با صدای چهار گوینده، زیرنویس فارسی العربیة English / رهبر انقلاب: «من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم و من بنای بر این ندارم که اگر چیزی نوشتم یا مطلبی می گویم از دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند...» هر کدام می توانیم به این درخواست لبیک بگوییم. / The Second Phase of the Revolution / الخطوة الثانیة للثورة الاسلامیة