39 دنبال‌ کننده
20 هزار بازدید ویدیو
24 بازدید 8 ماه پیش

فیلم معرفی مدرسه آشنایی با تجهیزات پزشکی سرفصل های آموزشی: 1. " آشنایی با تجهیزات پزشکی بیمارستان ها " 2. " آشنایی با دستگاه های تصویربرداری پزشکی " 3. " آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران "

دیگر ویدیوها

122 بازدید 1 سال پیش
403 بازدید 2 سال پیش
550 بازدید 2 سال پیش