6 دنبال‌ کننده
3.4 هزار بازدید ویدیو

Open nc file by using coordinates

159 بازدید ۱۰ ماه پیش

https://agrimetsoft.ir/product/open-n ابزار "Open NC File" می تواند داده ها را با استفاده از لیست مختصات ایستگاه ها خوانده و باز کند. کاربر nc می تواند لیست ایستگاه را به صورت دستی یا با استفاده از فایل وارد کند. ابزار "Open NC File" می تواند داده های nc و nc4 ، با ابعاد نامحدود یا بدون بعد، باز کرده و بخواند. کاربر nc در ابزار "Open NC File" می تواند نام بعد نامحدود را تعریف کند. ابزار "Open NC File" رابط کاربری برای نشان دادن ایستگاه ها و دامنه فایل nc بر روی نقشه

آخرین ویدیوها

نمایش بیشتر