8 دنبال‌ کننده
11.9 هزار بازدید ویدیو
222 بازدید 4 سال پیش

Jared Falk teaches you five beginner drum fills in this lesson

دیگر ویدیوها

222 بازدید 4 سال پیش
137 بازدید 4 سال پیش
216 بازدید 4 سال پیش
138 بازدید 4 سال پیش
61 بازدید 4 سال پیش
269 بازدید 4 سال پیش
51 بازدید 4 سال پیش
146 بازدید 4 سال پیش
245 بازدید 4 سال پیش
205 بازدید 4 سال پیش
38 بازدید 4 سال پیش
233 بازدید 4 سال پیش
599 بازدید 4 سال پیش
457 بازدید 4 سال پیش
100 بازدید 4 سال پیش
78 بازدید 4 سال پیش
144 بازدید 4 سال پیش
52 بازدید 4 سال پیش
206 بازدید 4 سال پیش
115 بازدید 4 سال پیش
118 بازدید 4 سال پیش
137 بازدید 4 سال پیش
92 بازدید 4 سال پیش
61 بازدید 4 سال پیش
787 بازدید 4 سال پیش
113 بازدید 4 سال پیش
175 بازدید 4 سال پیش
260 بازدید 4 سال پیش
233 بازدید 4 سال پیش
185 بازدید 4 سال پیش
166 بازدید 4 سال پیش
368 بازدید 4 سال پیش
94 بازدید 4 سال پیش
106 بازدید 4 سال پیش
196 بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
130 بازدید 4 سال پیش
221 بازدید 4 سال پیش
234 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر