2.1 هزار دنبال‌ کننده
7.6 میلیون بازدید ویدیو
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

In This Video I'm showing you how to change the Spark plugs for Kia Forte/Cerato 1.6L 2010

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
117 بازدید 2 سال پیش
169 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
497 بازدید 2 سال پیش
433 بازدید 2 سال پیش
5.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.2 هزار بازدید 2 سال پیش
904 بازدید 2 سال پیش
11.9 هزار بازدید 2 سال پیش
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
809 بازدید 2 سال پیش
531 بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
781 بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
4.4 هزار بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
779 بازدید 2 سال پیش
500 بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
68.2 هزار بازدید 2 سال پیش
6.3 هزار بازدید 2 سال پیش
5.7 هزار بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
11.7 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر