30 دنبال‌ کننده
129.9 هزار بازدید ویدیو
63.5 هزار بازدید 1 سال پیش

جهرمی فقط مصرف کننده اینترنت است نه مدیر آن! مدیریت اینترنت در ایران باید به عهده چه کسی باشد؟ آیا وزارت ارتباطات صلاحیت مدیریت اینترنت در ایران را دارد؟ اینترنت را ارتباطی ها مدیریت می کنند یا اطلاعاتی ها؟! بررسی مدیریت جهانی اینترنت توسط یکی از سازمان های اطلاعاتی آمریکا(آژانس امنیت ملی)

دیگر ویدیوها

7.9 هزار بازدید 1 سال پیش
7.1 هزار بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
86 بازدید 1 سال پیش
257 بازدید 1 سال پیش
5.5 هزار بازدید 1 سال پیش
317 بازدید 1 سال پیش
278 بازدید 1 سال پیش
49 بازدید 1 سال پیش
91 بازدید 1 سال پیش
2 هزار بازدید 1 سال پیش
64 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر