19 دنبال‌ کننده
11.9 هزار بازدید ویدیو

Dr. Hamed Afshari talking about TMSC

49 بازدید 4 ماه پیش

What is Tech-Marketing Services Corridor and how we can help companies increase their export capabilities

دیگر ویدیوها

Dr. Hamed Afshari talking about TMSC

49 بازدید 4 ماه پیش

export marketing

30 بازدید 4 ماه پیش

Exir Nano Sina

13 بازدید 5 ماه پیش

Digital Marketing Workshop

89 بازدید 5 ماه پیش

digital sales and marketing

38 بازدید 5 ماه پیش

elecomp 2019

101 بازدید 10 ماه پیش

The internet revolution

53 بازدید 1 سال پیش

One Planet

102 بازدید 1 سال پیش

aioconnect founder and CEO at Elecomp 2018

100 بازدید 1 سال پیش

aioconnect promo

86 بازدید 1 سال پیش

aioconnect workshops

214 بازدید 1 سال پیش

برند و برندینگ بخش دوم

274 بازدید 1 سال پیش

برند و برندینگ بخش اول

384 بازدید 1 سال پیش

تئوری اعتماد و تعهد

101 بازدید 1 سال پیش

تجارت اجتماعی

129 بازدید 1 سال پیش

تیزر

58 بازدید 1 سال پیش

aio stage

62 بازدید 1 سال پیش

مزایای aioconnect

137 بازدید 1 سال پیش

work shop

102 بازدید 1 سال پیش

باشگاه مشتریان کالو

341 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر