19 دنبال‌ کننده
12.1 هزار بازدید ویدیو

Dr. Hamed Afshari talking about TMSC

54 بازدید 9 ماه پیش

export marketing

38 بازدید 9 ماه پیش

Exir Nano Sina

15 بازدید 9 ماه پیش

Digital Marketing Workshop

98 بازدید 10 ماه پیش

elecomp 2019

104 بازدید 1 سال پیش

The internet revolution

56 بازدید 1 سال پیش

One Planet

103 بازدید 1 سال پیش

aioconnect founder and CEO at Elecomp 2018

100 بازدید 1 سال پیش

برند و برندینگ بخش دوم

287 بازدید 2 سال پیش

برند و برندینگ بخش اول

390 بازدید 2 سال پیش

تئوری اعتماد و تعهد

102 بازدید 2 سال پیش

تجارت اجتماعی

130 بازدید 2 سال پیش

تیزر

58 بازدید 2 سال پیش

aio stage

62 بازدید 2 سال پیش

مزایای aioconnect

137 بازدید 2 سال پیش

work shop

102 بازدید 2 سال پیش

باشگاه مشتریان کالو

392 بازدید 2 سال پیش

تفاوت aioconnect با instagram

123 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر