3 دنبال‌ کننده
934 بازدید ویدیو

شرکت مادرتخصصی صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی 100% دولتی است که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخش های خصوصی و تعاونی می پردازد

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست airdfh.ir ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 14 بهمن 1398 تعداد ویدیوها: 11 تعداد بازدید کل: 934