5 دنبال‌ کننده
12 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

طریقه برداشت نمونه بیوپسی جهت جداسازی سلول های بنیادی لیمبال #گروه_پاتوبیولوژی_آج

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
75 بازدید 2 سال پیش
182 بازدید 2 سال پیش
151 بازدید 2 سال پیش
350 بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
95 بازدید 3 سال پیش
193 بازدید 3 سال پیش
570 بازدید 3 سال پیش
182 بازدید 3 سال پیش
553 بازدید 4 سال پیش