3 دنبال‌ کننده
67 بازدید ویدیو
9 بازدید 3 ماه پیش

کاربری مسکونی داخل بافت شهر نور قطعات تفکیکی 251 متر _ 327 متر _ 397 متر هر کدام بالای 15 متر بر کوچه 8 متری دارند داخل شهر