15 دنبال‌ کننده
25.2 هزار بازدید ویدیو

جستجوی مقالاتی که در گوگل بازیابی نمی شود

45 بازدید 5 ماه پیش

گاهی اوقات مقالاتی که به دنبال آن هستیم بنابه دلایلی در گوگل بازیابی نمی شود. در این فایل صوتی به طور مختصر درباره دلایل آن توضیح دادیم و سپس راهکارهای قابل اجرا گفته شده است. مطالب آموزشی بیشتر را در سایت آجیل پژوهش دنبال کنید: ajilpajoohesh.ir

نکات جستجوی منابع

جستجوی مقالاتی که در گوگل بازیابی نمی شود

45 بازدید 5 ماه پیش

گاهی اوقات مقالاتی که به دنبال آن هستیم بنابه دلایلی در گوگل بازیابی نمی شود. در این فایل صوتی به طور مختصر درباره دلایل آن توضیح دادیم و سپس راهکارهای قابل اجرا گفته شده است. مطالب آموزشی بیشتر را در سایت آجیل پژوهش دنبال کنید: ajilpajoohesh.ir

نمایش بیشتر