21 دنبال‌ کننده
133.7 هزار بازدید ویدیو
13.4 هزار بازدید 4 سال پیش

مسواک زدن روکش های متکی بر ایمپلنت باید به طور کامل انجام شود تا از مشکلات استخوان و لثه جلوگیری شود . مسواک بین دندانی جهت تمیز کردن نواحی زیر روکش و نواحی ای که غذا تجمع پیدا کرده است مفید است .با حرکت جلو وعقب ابتدا سطوح خارجی و سپس سطوح داخلی روکش ها تمیز میشوند. و مهم است زیر ناحیه روکشها که محل تجمع مواد غذایی و باکتریها است به خوبی تمیز شود.

دیگر ویدیوها

13.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
259 بازدید 4 سال پیش
262 بازدید 4 سال پیش
441 بازدید 4 سال پیش
587 بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
681 بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
765 بازدید 4 سال پیش
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش
228 بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
906 بازدید 4 سال پیش
766 بازدید 4 سال پیش
3.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
614 بازدید 4 سال پیش
979 بازدید 4 سال پیش
241 بازدید 4 سال پیش
620 بازدید 4 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
831 بازدید 4 سال پیش
312 بازدید 4 سال پیش
7.5 هزار بازدید 4 سال پیش
424 بازدید 4 سال پیش
3 هزار بازدید 4 سال پیش
376 بازدید 4 سال پیش
4.9 هزار بازدید 4 سال پیش
587 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر