در حال بارگذاری
 • 192
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 1.3میلیون
  بازدید

MAX کلیپ

کانال آپاراتی MAX کلیپ در جهت سرگرم کردن شما عزیزان راه اندازی شده است. امیدواریم که مطالب جالب و سرگرم کننده باشد. اگه از ویدیو خوشت اومد کانالو دنبال کن تاریخ ساخت: ۱۳۹۶/۵/۴

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال آپاراتی MAX کلیپ در جهت سرگرم کردن شما عزیزان راه اندازی شده است. امیدواریم که مطالب جالب و سرگرم کننده باشد. اگه از ویدیو خوشت اومد کانالو دنبال کن تاریخ ساخت: ۱۳۹۶/۵/۴

 • 192
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 1.3میلیون
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • کسب در امد با تعمیر لامپ

  562 بازدید

  کسب در امد با تعمیر لامپ

 • ها یمهدی | الرادود باسم الكربلائی

  495 بازدید

  قصیدة [ ها یمهدی ] أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر علی السقای التوزیع : میشال فاضل الهندسة الصوتیة : EDOUARD MEUNIER http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/BasimKarbalaei #باسم_الكربلائی

 • عندی فتیان أربعة | الرادود باسم الكربلائى

  134 بازدید

  لیلة 4 محرم - 1439 هـ قصیدة: عندی فتیان أربعة أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: علی الخفاجی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • خجلانه هوای | الرادود باسم الكربلائى

  181 بازدید

  لیلة 4 محرم - 1439 هـ قصیدة: خجلانه هوای أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید عبدالخالق المحنه المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • قلی یا المیمون | الرادود باسم الكربلائی

  323 بازدید

  لیلة 10 محرم - 1439 هـ قصیدة: قلی یا المیمون أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: المرحوم كاظم منظور الكربلائی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • الموعد ابمقتلی | الرادود باسم الكربلائی

  77 بازدید

  لیلة 8 محرم - 1439 هـ قصیدة: الموعد ابمقتلی أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر علی السقای المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • اقطع الكلام | الرادود باسم الكربلائی

  152 بازدید

  لیلة 7 محرم - 1439 هـ قصیدة: اقطع الكلام أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید عبدالخالق المحنه المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • یا بوفاضل | الرادود باسم الكربلائی

  424 بازدید

  لیلة 7 محرم - 1439 هـ قصیدة: یا بوفاضل أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید رفعت الصافی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • إنهم صحب الحسین | الرادود باسم الكربلائی

  59 بازدید

  لیلة 6 محرم - 1439 هـ قصیدة: إنهم صحب الحسین أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر علی عسیلی العاملی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • صفاتی عباس ثانی | الرادود باسم الكربلائی

  172 بازدید

  لیلة 5 محرم - 1439 هـ قصیدة: صفاتی عباس ثانی أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید عبدالخالق المحنه المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • لا تبجین | الرادود باسم الكربلائی

  130 بازدید

  لیلة 4 محرم - 1439 هـ قصیدة: لا تبجین أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر أحمد الذهبی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • وانكسرت كفاطمة | الرادود باسم الكربلائی

  95 بازدید

  لیلة 3 محرم - 1439 هـ قصیدة: وانكسرت كفاطمة أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر لؤی حبیب الهلال المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • وانكسرت كفاطمة | الرادود باسم الكربلائی

  87 بازدید

  لیلة 3 محرم - 1439 هـ قصیدة: وانكسرت كفاطمة أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر لؤی حبیب الهلال المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • نسیتك | الرادود باسم الكربلائی

  348 بازدید

  قصیدة [ نسیتك ] أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید عبدالخالق المحنه التوزیع : میشال فاضل الهندسة الصوتیة : EDOUARD MEUNIER http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/BasimKarbalaei #باسم_الكربلائی

 • نسیتك | الرادود باسم الكربلائی

  222 بازدید

  قصیدة [ نسیتك ] أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید عبدالخالق المحنه التوزیع : میشال فاضل الهندسة الصوتیة : EDOUARD MEUNIER http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/BasimKarbalaei #باسم_الكربلائی

 • یا نبضاً لإحساسی | الرادود باسم الكربلائی

  80 بازدید

  لیلة 2 محرم - 1439 هـ قصیدة: یا نبضاً لإحساسی أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: المیرزا عادل اشكنانی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • عجب یالناشدت | الرادود باسم الكربلائى

  132 بازدید

  مجلس استقبال شهر محرم الحرام ١٤٣٩ هـ قصیدة: عجب یالناشدت أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید عبدالخالق المحنه المكان: عزاء جمهوریة العراق المركزی http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • قلب مجروح | الرادود باسم الكربلائی

  212 بازدید

  لیلة 9 محرم - 1439 هـ قصیدة: قلب مجروح أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: السید سعید الصافی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • ما ینعرف راح | الرادود باسم الكربلائى

  177 بازدید

  لیلة 9 محرم - 1439 هـ قصیدة: ما ینعرف راح أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: حسام الحمزاوی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • قاسمٌ یا غایة المنى | الرادود باسم الكربلائی

  259 بازدید

  لیلة 8 محرم - 1439 هـ قصیدة: قاسمٌ یا غایة المنى أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: حسین العندلیب المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • یقارورة | الرادود باسم الكربلائی

  621 بازدید

  لیلة 17 محرم - 1439 هـ قصیدة: یقارورة أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: أحمد الذهبی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • ماتت دللول الولد | الرادود باسم الكربلائی

  489 بازدید

  لیلة 10 محرم - 1439 هـ قصیدة: ماتت دللول الولد أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: علاء العیساوی المكان: حسینیة المرحوم داود العاشور http://www.bk-media.net للتواصل مع الحسابات الرسمیة للحاج باسم الكربلائی : Facebook: http://facebook.com/BasimKarbalaei Instagram: http://instagram.com/bk_staff Twitter: http://twitter.com/BasimKarbalaei Youtube: http://youtube.com/bkstaff110

 • کارتون پلنگ صورتی

  3,469 بازدید

  Pink disagrees with a decorator (The Little Man) over what color a house should be. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2

 • The Pink Panther in "Trail of Lonesome Pink"

  69 بازدید

  The Pink Panther fools two trappers who are hunting for the Pink Panther. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Sea

 • The Pink Panther in "Supermarket Pink"

  119 بازدید

  Pink goes to the supermarket. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3 - http://amzn.to/2dFZyDP (Amazon) Seas

 • The Pink Panther in "String Along In Pink"

  65 بازدید

  Pink follows a piece of string to see where it ends. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3 - http://amzn.t

 • The Pink Panther in "PSST Pink"

  74 بازدید

  Pink loses a car tire. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3 - http://amzn.to/2dFZyDP (Amazon) Season 4 -

 • The Pink Panther in "Pink Quackers"

  132 بازدید

  Pink saves a clockwork duck from being run over. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3 - http://amzn.to/2d

 • The Pink Panther in "Pink Pull"

  148 بازدید

  Pink uses a big magnet to find a lost coin. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3 - http://amzn.to/2dFZyDP

 • The Pink Panther in "Keep The Forests Pink"

  111 بازدید

  Pink keeps a forest park clean despite one man's best efforts. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3

 • The Pink Panther in "Pink Streaker"

  76 بازدید

  Pink Goes skiing. The Pink Panther is the sly, lanky animated cat created by Friz Freleng and David DePatie. The iconic feline was first created in 1964. Subscribe for more Official Pink Panther content from MGM: http://bit.ly/2a6uNap New episodes will be uploaded every Monday, Thursday, and Saturday! Own The Pink Panther Show: Season 1 - http://apple.co/2dyvfAG (iTunes); http://amzn.to/2dFXTOC (Amazon) Season 2 - http://amzn.to/2dQFJsW (Amazon) Season 3 - http://amzn.to/2dFZyDP (Amazon) Season 4 - http: