در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3هزار
  بازدید

alaba_ir

مجموعه آل عبا علیهم السلام؛ ایده ها و طرح های فرهنگی و مذهبی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مجموعه آل عبا علیهم السلام؛ ایده ها و طرح های فرهنگی و مذهبی

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • اردو 21

  7 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت بیست و یکم(قسمت آخر): روش برخورد با افراد غائب در اردو - ALABA.IR

 • اردو 20

  17 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت بیستم: مسائل تربیتی پس از اردو - ALABA.IR

 • اردو 19

  18 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت نوزدهم: روش برخورد با اعتراض به حق و نا بحق اعضای اردو - ALABA.IR

 • اردو 18

  16 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت هجدهم: روش های تربیتی در اردو: فضاسازی و مشورت - ALABA.IR

 • اردو 17

  8 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت هفدهم: روش های تربیتی در اردو: رقابت - الگوسازی - ALABA.IR

 • اردو 16

  23 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت شانزدهم: با مسئله ساعت خاموشی اردو و دلتنگی برای خانواده چه باید کرد؟ - ALABA.IR

 • اردو 15

  11 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت پانزدهم: با عدم حضور در برنامه ها و ابزارهای نامناسب چه باید کرد؟ - ALABA.IR

 • اردو 14

  24 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت چهاردهم: با پوشش نامناسب و افراد خارج از ملاک در اردو چه باید کرد؟ - ALABA.IR

 • اردو 13

  17 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت سیزدهم: ملاحظات تربیتی برگزاری برنامه اردو ۲ - ALABA.IR

 • اردو 12

  16 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت دوازدهم: ملاحظات تربیتی برگزاری برنامه اردو - ALABA.IR

 • اردو 11

  17 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت یازدهم: اردو، تقویت و گسترش ارزش های اسلامی - ALABA.IR

 • اردو 10

  16 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت دهم: اخذ هزینه از متربیان برای اردو - ALABA.IR

 • اردو 9

  18 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت نهم: حضور افراد غیر عضو در گروه در برنامه اردو - ALABA.IR

 • اردو 8

  25 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت هشتم: ملاک حضور افراد در اردو - ALABA.IR

 • اردو 7

  19 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت هفتم: مسئله خانواده و اردو - ALABA.IR

 • اردو 6

  18 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت ششم: مسائل تربیتی در اردو(مسائل قبل از اردو) - ALABA.IR

 • اردو 5

  23 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت پنجم: ویژگی برگزاری اردوی تثبیتی و رشدی - ALABA.IR

 • اردو 4

  22 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت چهارم: ویژگی برگزاری اردوی جذبی - ALABA.IR

 • اردو 3

  16 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت سوم: انواع اردوی تربیتی - ALABA.IR

 • اردو 2

  19 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی - قسمت دوم: ثمرات و اهداف تربیتی اردو - ALABA.IR

 • اردو 1

  4 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین جامعی- قسمت اول: مفهوم شناسی اردو و تفاوت آن با سفر جمعی - ALABA.IR

 • کادرسازی 9

  61 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت نهم(قسمت آخر): ملاحظات در مسیر کادرسازی - ALABA.IR

 • کادرسازی 8

  29 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت هشتم: انواع نظارت و کنترل در مسیر کادرسازی - ALABA.IR

 • کادرسازی 7

  29 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت هفتم: مراحل کادرسازی: نظارت و کنترل - ALABA.IR

 • کادرسازی 6

  40 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت ششم: مراحل فعالیت های مختلف در مسیر کادرسازی - ALABA.IR

 • کادرسازی 5

  55 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت پنجم: مرحله سوم کادرسازی(فعالیت و مسئولیت سپاری) - ALABA.IR

 • کادرسازی 4

  35 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت چهارم: مرحله دوم کادرسازی(آموزش مباحث معرفتی و اخلاقی) - ALABA.IR

 • کادرسازی 3

  25 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت سوم: مرحله دوم کادرسازی(آموزش مباحث معرفتی و اخلاقی) - ALABA.IR

 • کادرسازی 2

  35 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت دوم: مرحله اول کادرسازی(شناسایی) - ALABA.IR

 • کادرسازی 1

  50 بازدید

  بسته چند رسانه ای دانا - حجت الاسلام و المسلمین حبیب پور- قسمت اول: چیستی و چرایی کادرسازی تربیتی - ALABA.IR

 • حفظ و نشر عزاداری

  207 بازدید

  ویدیو مربوط به جزوه حفظ و نشر عزادری 2 است - جهت دانلود جزوه به این سایت مراجعه فرمایید:alaba.ir

 • شیوه جذب 2

  75 بازدید

  ویدیو مربوط به جزوه شیوه جذب 2 است - جهت دانلود جزوه به این سایت مراجعه فرمایید:alaba.ir