کنفرانس علمی واجتماعی متوسطه اول دخترانه تران مرکز علوی تهران

18 بازدید ۶ روز پیش

یک کنفرانس علمی اجتماعی من کجا زندگی میکنم متوسطه اول دخترانه ی علوی مرکز تهران که درکلاس مطالعات اجماعی رقم خورد.